... bij de YodTum School voor Natuurlijk Leiderschap

 

Wat is YodTum?

YodTum staat voor Your Own Door To Unique Manifestation.
YodTum is het instrument dat je in een helder gestructureerd zelfonderzoek leidt naar jouw levensdoel en jouw natuurlijk leiderschap om dit levensdoel te verwezenlijken. Het brengt je bij je bezieling en inspiratie. Je onderzoekt en ontdekt wat je wezenlijk drijft en vervult. Wat je unieke, innerlijke kracht is en hoe je die kunt inzetten om jezelf en anderen te inspireren. Ook ontdek je de overlevingsstrategie waarmee je je succesvol staande houdt in het leven, maar die je uiteindelijk nooit compleet vervult... 

Wat is Natuurlijk Leiderschap?

In je natuurlijk leiderschap inspireer je jezelf én anderen als vanzelf, 'gewoon' door te zijn wie je werkelijk bent. Je laat je leiden door je persoonlijke inspiratiebron, je grootste verlangen; dat wat jouw leven zin en betekenis geeft. De innerlijke kracht die daaruit voortvloeit stuurt je aan. Beiden draag je al in je. Je bent je er alleen vaak nog niet van bewust.

Het vergt moed om te zijn wie je werkelijk bent, je volledig uit te spreken, te staan waarvoor je staat en je intentie te leven. Hiervoor moet je jouw overlevingsstrategie onder ogen zien en leren managen. Waar we uiteindelijk op uit zijn is om ons te laten leiden door onze persoonlijke inspiratiebron en met onze innerlijke kracht ons grootste verlangen waar te maken. Als dat zichtbaar wordt in de wereld spreken wij van Natuurlijk Leiderschap.

De principes van Natuurlijk Leiderschap

  • wees helder over je intentie
  • laat ieder vrijheid van keuze
  • kijk alles in de ogen, ga niets uit de weg
  • neem niets persoonlijk
  • handel ten goede van het geheel

Onze Missie

De YodTum School voor Natuurlijk Leiderschap ondersteunt mensen om hun innerlijke inspiratiebron te ontdekken, dat wat hen drijft en vervult. Wat hen zin en betekenis geeft. De YodTum School beoogt ieders Natuurlijk Leiderschap te verhelderen waarmee je jezelf én anderen inspireert, ‘gewoon’ vanuit jezelf.

Onze YodTum! trainings- en coachtrajecten

Sinds 2002 zetten we YodTum zeer succesvol in onze leiderschapstrajecten in, omdat het doorbrekend, richting gevend en verbindend is. 
In teams en organisaties brengt YodTum bezieling en betrokkenheid en versterkt het de synergie.
Voor individuen is YodTum de sleutel naar hun bezieling, zin en betekenis. Het YodTum inzicht maakt van mensen de inspirerende persoonlijkheden die zij van binnen al zijn.

Een persoonlijke benadering is voor ons het uitgangspunt van samenwerking, dus neem vooral contact met ons op als je meer wilt weten of met ons wilt verkennen wat de YodTum school voor Natuurlijk leiderschap voor je kan betekenen.