Het onderdeel YodTum, binnen het OnderwijsLeiderschapstraject voor managers en teamleiders, is gemiddeld gewaardeerd met een 8,6. Naar aanleiding van het enthousiasme en de vraag naar onze YodTum mogelijkheden voor de medewerkers van de leidinggevenden zelf, heeft de YodTum school van Firmament een format ontwikkeld wat qua opzet en kosten aantrekkelijk is om in te zetten voor alle medewerkers binnen Hogeschool Inholland.

Het YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject (YPL) is een persoonlijk ontwikkeltraject met als uitkomst een helder zicht op je levensdoel; je grootste verlangen, je innerlijke kracht en je natuurlijk leiderschap om jouw levensdoel te realiseren. Uiteraard besteden we in het traject ook uitgebreid aandacht aan hoe dat uitpakt in jouw dagelijkse praktijk waar je de werking van je valkuil en blinde vlek tegenkomt, die de manifestatie van je natuurlijk leiderschap frustreert.

Het programma heeft een doorlooptijd van vier maanden. Hierin vinden vier bijeenkomsten plaats en twee individuele coachgesprekken. We werken in een kleine groep van zes tot acht deelnemers waardoor er voor ieder veel aandacht is en we elkaar met onze reflecties kunnen inspireren. De leiding is in handen van Andrea Henning of Erna Berghuizen.

De eerste groep (oktober 2019- januari 2020) heeft enthousiaste referenties en aanbevelingen voor hun collaga’s (zie hieronder). De Inholland Academy heeft het programma inmiddels vast opgenomenin het opleidingscurriculum.

Evaluaties Inholland YodTum Persoonlijk Leiderschapstraject