Terugkoppeling Dr. M.J.W.T. (Marcel) Nollen lid College van Bestuur Hogeschool Inholland

marcel nollen
Firmament heeft bijgedragen aan de beweging om managers en teamleiders, zoals ook de bedoeling was met het Onderwijsleiderschap traject, betere managers of teamleiders te laten worden. Maar, belangrijker nog, jullie hebben een enorme waarde gehad in de setting, waarbij de Inholland organisatie onder vuur stond, ook in de media. Jullie hebben de echte vragen van onze leidinggevenden naar boven gehaald. Geen kunstje vertoond, maar de diepte opgezocht waar mensen het gevoel hadden dat ze aan het verzuipen waren, het gevoel hadden alleen te staan. Jullie hebben de ziel van de mensen weten te raken en weten te vinden, gevraagd wat ze echt nodig hadden en jullie zijn daar heel ver in gegaan en ver in gekomen. Het heeft dus ook een therapeutische waarde gehad, in die zin dat de echte vragen naar boven zijn gekomen, gedeeld werden met collega’s waardoor ze hervonden hebben waar ze voor stonden. Er is empowerment ontstaan op de laag van teamleiders en managers om op te staan voor waar zij zich intrinsiek door gedreven voelen. De voor ons zo belangrijke teamleiders en managers zijn op een prettige manier brutaler geworden, weg met de angst. Heel mooi, een toegevoegde waarde die ik niet kon bevroeden.
 

Het programma was een gouden greep en elke euro waard.

Het was ook een gouden greep om het CvB in iedere module aan te laten schuiven in het programma en te laten zien dat de managers en teamleiders niet de enige zijn die met twijfels en vragen zitten. Het heeft ons verbroederd in de strijd en drempels overstegen. Nog steeds kom ik deelnemers op de gang tegen die zich dan even inhouden omdat ik een CvB lid ben, maar waar ik dan vervolgens tegen kan zeggen: “Dat inhouden, dat zouden we toch niet meer doen.”
Fijn dat het CvB ook een YodTum Dag aangeboden heeft gekregen. Het heeft ons inzicht in onszelf gegeven en het delen daarvan heeft het team versterkt.

Het is een ontwikkelproces (geweest) wat organisch verloopt en is verlopen.
Belangrijk om de verworvenheid, vooral ook de empowerment vast te houden en niet in de oude beelden te vervallen wat oud gedrag naar boven haalt. De continuïteitsvraag is nu niet meer aan de orde, Hogeschool Inholland is financieel gezond, we bouwen, we kijken vooruit en zijn bezig met interessante projecten die ook 2018-2019 bestrijken. Mooie ontwikkelingen zijn in het vizier.
We hebben vele punten op de horizon, het instellingsplan 2016-2022 maakt duidelijk ruimte voor bottum-up initiatieven. De ontwikkeling gaat door.