• Wijsheer
  • Integraal Reflector
  • Affectief Counselor

Chris van de Velde studeerde wijsbegeerte aan de universiteit van Gent en heeft sinds 1988 een praktijk als trainer/coach. Hij ontwikkelde een professionele counseloropleiding aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie waaraan hij zelf ook les gaf.

Chris ondersteunt mensen om zicht te krijgen op hun verdedigingssystemen, hun blinde vlekken en hun authentieke wezen naar boven te halen. Hij werkt al jaren voor Firmament met verbluffende resultaten. Mensen vertrouwen hem en daardoor mag hij hen snel raken op diepere en persoonlijke niveaus.

Zijn passie: natuurlijk en charismatisch leiderschap in mensen stimuleren. Bondgenoten van Chris zijn: humor, diepgang, ongedwongenheid en een inspirerende kennis van zaken. Hierdoor kunnen mensen zich erkend en begrepen voelen, tot verrassende inzichten komen en effectief aan hun ontwikkelpunten werken. En vooral: zichzelf zijn samen met anderen.